Ważna informacja dla Studentów ubiegających się o pomoc materialną

Wnioski stypendialne (od 20 października) przyjmowane są, po wcześniejszym umówieniu wizty, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 w Dziekanacie Szkoły Zdrowia Publiczengo, ul. Żołnierska 14c, pokój 204.
Za obsługę pomocy materialnej SZP odpowiedzialni są mgr Weronika Grela (tel. 89 524 55 29) oraz mgr Artur Tański (tel. 89 524 61 16)