Współpraca z Wydziałem Pielęgniarstwa Uniwersytetu w Murcji, Hiszpania

Uniwersytet w Murci jest wielowiekową hiszpańską Uczelnią z XIII wieku. Zajmuje się działalnością dydaktyczną, badawczo-naukową i kliniczną. Posiada 21 wydziałów (m.in. wydział pielęgniarstwa, biologii, wychowania fizycznego, prawa, ekonomii, medycyny, medycyny weterynaryjnej, psychologii), 54 kierunki studiów, 70 kierunków studiów podyplomowych i 35 kierunków studiów doktoranckich. Jest Uczelnią o uznaniu krajowym i międzynarodowym, posiada ponad 340 grup badawczych. Współpracuje i tworzy jedną z wyróżniających się instytucji badawczych Instiuto Murciano de Investigación Biosanitaria, której założycielem jest  wybitny chirurg i badacz naukowy w zakresie transplantologii,  prof. Pascual Parrilla. W jej skład wchodzi ok. 900 badaczy naukowych w zakresie medycyny, farmakologíi, pielegniarstwa, biologii, epidemiologii, itd.,  Uczelnia współpracuje z placówkami klinicznymi takimi jak: Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca w El Palmar, Hospital Universitario Reina Sofía w Murci, Hospital General Universitario Santa Lucía w Kartagenie.

Współpraca międzynarodowa pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a Wydziałem Pielęgniarstwa Uniwersytetu w Murci (Hiszpania) została nawiązana z inicjatywy dr n. med. Ewy Kupcewicz i dotyczy prowadzenia wspólnych badań naukowych, organizowania konferencji, wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami naukowo-dydaktycznymi i publikacji wyników prac naukowych. W ramach współpracy dr n. med. Ewa Kupcewicz w lutym 2018 roku odbyła 5 – dniowy staż naukowo – dydaktyczny, a w kwietniu 2021 roku 21 – dniowy zagraniczny staż naukowo – dydaktyczny w ramach uczestnictwa w Projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”. Jednostką zapraszającą był Wydział Pielęgniarstwa Uniwersytetu w Murci. W wyniku podjętej dotychczasowej współpracy zrealizowano międzynarodowy projekt badawczy (Polska, Hiszpania, Słowacja) dotyczący znajomości praw pacjenta i wybranych aspektów jakości życia oraz zasobów osobistych studentów kierunków medycznych.  Opublikowano wspólnie trzy prace w czasopismach z Listy Filadelfijskiej o łącznej liczbie punktów IF = 11,725 (kolejne w trakcie przygotowania do publikacji). Ponadto zorganizowano Konferencję Naukowo–Szkoleniową Polska, Hiszpania, Słowacja ,,Pielęgniarstwo i położnictwo w wymiarze interdyscyplinarnym wobec współczesnych wyzwań”. Kolejnym wymiernym efektem współpracy jest powołanie dr n. med. Ewy Kupcewicz na członka zespołu redakcyjnego hiszpańskiego czasopisma ,,Enfermeria Global”. 

W fazie finalnej jest podpisanie umowy pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, a Wydziałem Pielęgniarstwa Uniwersytetu w Murci, która wpłynie korzystnie na kontynuację badań naukowych w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Po sformalizowaniu dwustronnej współpracy planuje się tworzenie międzynarodowych zespołów badawczych i ubieganie się o granty międzynarodowe. Natomiast wzajemna wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy nauczycielami akademickimi w zakresie stosowania nowoczesnych metod dydaktycznych na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo przyczyni się do podniesienia umiejętności dydaktycznych kadry Szkoły Zdrowia Publicznego.