Wybory przedstawiciela Rady Kół Naukowych

Uwaga

Przewodniczący i członkowie Kół Naukowych Szkoły Zdrowia Publicznego

Wybory przedstawiciela Rady Kół Naukowych

W dniu 22.11.2021 (poniedziałek) o godz. 19.00 w sali nr 218 (K. Biologii Medycznej, ul. Żołnierska 14) odbędzie się zebranie wyborcze przedstawiciela do RKN reprezentującego Szkołę Zdrowia Publicznego.

Proszę Przewodniczących KN (ew. Zastępców Przewodniczącego lub innych osób upoważnionych) do uczestnictwa w zebraniu wyborczym.

Z poważaniem,
dr Katarzyna Kubiak
Pełnomocnik Dyrektora SZP ds. Kół Naukowych