Zakwaterowanie w DS na czas realizacji zajęć dydaktycznych I i II rok studiów

Szanowni studenci I i II roku studiów kierunku Pielęgniarstwo, Położnictwo i Ratownictwo medyczne,

W związku z planowaną realizacją zajęć dydaktycznych,które z przyczyn merytorycznych nie mogły odbywać się online, a są warunkiem zaliczenia roku akademickiego 2019/2020 i muszą zostać zrealizowane w podmiotach leczniczych oraz w CSM uprzejmie informuje, że istnieje możliwość zakwaterowania w Domach Studenckich na czas realizacji zajęć.

Wszyscy zainteresowani skorzystaniem z zakwaterowania w Domach Studenckich na czas realizacji zajęć dydaktycznych proszeni są o kontakt telefoniczny bądź emailowy z Dziekanatem Szkoły Zdrowia Publicznego.

Proszę o podanie: imię, nazwisko, kierunek studiów oraz termin korzystania z noclegów. Proszę o potraktowanie sprawy jako pilnej do końca tygodnia (5.06.20r.)!!! Informuję także, że bez potwierdzonej listy osób zainteresowanych przez Dziekanat, Fundacja Żak nie zagwarantuje zakwaterowania w DS.

dr n.med.Olga Bielan
wicedyrektor ds.studenckich i kształcenia Collegium Medicum Szkoła Zdrowia Publicznego UWM w Olsztynie