Zaproszenie na II Konferencję Międzynarodową "Ból i leczenie ran w wymiarze interdyscyplinarnym"

ZAPROSZENIE

Instytut Nauk o Zdrowiu, Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu Serdecznie zaprasza do udziału

w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej - Szkoleniowej

CZŁOWIEK, ZDROWIE, INTEGRACJA „BÓL I LECZENIE RAN
W WYMIARZE INTERDYSCYPLINARNYM”

w dniach 20 - 21.10.2023 roku

w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

ZA UDZIAŁ W KONFERENCJI UCZESTNICY OTRZYMUJĄ 10 p. EDUKACYJNYCH

Cel konferencji: 

Ból i leczenie ran, w szeroko pojętym wymiarze, jest jednym z najczęściej wymienianych czynników, planowania opieki nad chorym w celu poprawy odczuwalnej, jakości życia. Charakterystyka, rodzaje, przyczyny, lokalizacja i ocena bólu i ran, to najistotniejsze determinanty walki z nim, w aspekcie fizycznym, psychicznym i duchowym. 

Udział w konferencji stworzy możliwość prezentacji wyników badań własnych, wymiany myśli naukowej, dyskusji w podjętym temacie oraz przeżycia niezwykłego spotkania, z autorytetami w tej dziedzinie, praktykami i badaczami problemu. Zorganizowane zostaną również warsztaty szkoleniowe w zakresie bólu i leczenia ran., niezwykle ciekawe, oparte o najnowsze wytyczne i wiedzę w omawianym temacie.

Obecność na konferencji, stworzy również możliwość, integracji i zacieśnienie współpracy oraz nawiązanie nowych kontaktów. To wydarzenie przyszłej jesieni – zapraszamy.

Najdalsza podróż̇ w lepsze jutro zaczyna się od pierwszego kroku - zróbmy go dzisiaj! 
Do udziału w konferencji, bardzo serdecznie zapraszamy: 

 • Pielęgniarki, położne, ratowników medycznych, którzy na co dzień w pracy stykają się z bólem w aspekcie wielowymiarowym i problematyką leczenia ran.
 • Lekarzy wielu specjalności, zajmujących się leczeniem ran i bólu, w szerokim tego słowa znaczeniu.
 • Dietetyków prowadzących leczenie żywieniowe, znacząco wspomagające terapię bólu i ran.
 • Fizjoterapeutów.
 • Psychologów, kapelanów, którym szczególnie dobrze znany jest ból psychiczny i duchowy.
 • Osoby, chcące się podzielić się wynikami swoich badań, prowadzonych w zakresie tematyki konferencji.
 • Studentów kierunków medycznych: lekarskiego, pielęgniarstwa, położnictwa, ratownictwa medycznego, dietetyki, fizjoterapii, wychowania fizycznego.

WARUNKI UCZESTNICTWA 

rejestracja zgłoszeń́ za pośrednictwem linku

https://forms.gle/VdgjanCzFf7V3XX47

W przypadku braku możliwości zgłoszenia za pośrednictwem linku, zgłoszenie prosimy wysłać poprzez e-mail: konferencjainoz@gmail.com podając imię, nazwisko, tytuł zawodowy, wykonywany zawód, formę uczestnictwa.

Wpłaty prosimy dokonywać na nr konto: 45 1090 2590 0000 0001 3232 4938 Z adnotacją w tytule przelewu (Imię i Nazwisko, forma uczestnictwa) oraz przesłanie potwierdzenia przelewu na e-mail: konferencjainoz@gmail.com 

Termin rejestracji i wpłaty upływa 17.10.2023 r. do godziny 15.00 

Opłata konferencyjna za udział stacjonarny – 350 PLN Opłata gwarantuje: 

 • Uczestnictwo w wykładach i warsztatach (20 i 21.10.2023 r.)
 • Materiały konferencyjne i edukacyjne
 • Przerwy kawowe z poczęstunkiem, mini lunch
 • Certyfikat (Wykłady plus warsztaty)
 • Wieczór integracyjny – uroczysta kolacja (20.10.2023 r.)

Opłata konferencyjna za udział ONLINE - 150 PLN Opłata gwarantuje: 

 • Uczestnictwo w wykładach przez platformę ZOOM (20.10.2023 r.)
 • Certyfikat (Wykłady)

Uczestnicy zainteresowani publikacją - termin zgłoszenia artykułu: 17.10.2023r. Kontakt: dr Anna Kościej anna.kosciej@mup.edu.pl
Publikacja w punktowanej monografii „Człowiek, Zdrowie, Integracja” - 150,00 zł 

Wpłaty prosimy dokonywać na nr konta: 45 1090 2590 0000 0001 3232 4938 

oraz przesłaniem potwierdzenia przelewu na e-mail (konferencjainoz@gmail.com) z adnotacją w tytule wiadomości: Publikacja