Zmagania studentów Ratownictwa Medycznego

17 listopada 2021r. na terenie miasta Szczytno odbyły się wspólne ćwiczenia dotyczące zdarzenia o charakterze masowym. W ćwiczeniach wzięli udział:

  • jednostka ratowniczo-gaśnicza PSP Szczytno
  • pracownicy Katedry Ratownictwa Medycznego SZP Collegim Medicum
  • studenci II roku kierunku Ratownictwo Medyczne
  • studenci Wydziału Lekarskiego zrzeszeni w Kole Naukowym Medycyny Ratunkowej
  • żołnierze IV Warmińsko-Mazurskiej Brygady Wojsk Terytorialnych.

 Scenariusz ćwiczeń obejmował przeprowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych, segregacji medycznej oraz medycznych czynności ratunkowych w budynku i na terenie przyległym do byłej dyskoteki w Szczytnie. W początkowej fazie ćwiczeń – w trakcie koncertu doszło do rozszczelnienia butli z gazem i jej wybuchu. W następstwie wybuchu uczestnicy koncertu doznali wielu obrażeń typowych dla tego typu zdarzenia.

Sala pełna schodów, ciemnych miejsc, gruzów, była idealnym tłem do zainscenizowania wybuchu. Nie obyło się bez poszkodowanych – 15 pozorantów zagrało poszkodowanych, dając tym samym możliwość praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu SEGREGACJI MEDYCZNEJ TRIAGE*.

Uczestnicy symulacji mieli za zadanie zabezpieczyć miejsce zdarzenia, dokonać wstępnej i powtórnej segregacji poszkodowanych oraz przetransportować ich do bezpiecznego miejsca, przekazując pod opiekę medykom. Medycy wykonywali dalsze medyczne czynności ratunkowe w przygotowanym do tego namiocie medycznym.