Życzenia dla absolwentów Położnictwa

Szanowne Panie

Drogie koleżanki

W historii UWM Collegium Medicum w Olsztynie  jesteście pierwszym rocznikiem, który  otrzymał tytuł  licencjata położnej.

Życzę  abyście  zdobytą wiedzę i umiejętności  potrafili wykorzystać w życiu zawodowym, jak  i też naukowym  poprzez  dalsze kształcenie. Niech dyplom licencjata położnejprzyniesie dużo radości i satysfakcji  nie tylko w życiu zawodowym, ale i osobistym

Dyrekcja  Nauk o Zdrowiu CM UWM
Prof. Jadwiga Snarska
dr Ewa Kupcewicz
dr Olga Bielan