Procedury Wydziałowe

 1. Procedura badania ankietowego
 2. Procedura doboru kadry zatrudnianej na podstawie umów cywilnoprawnych do prowadzenia zajęć dydaktycznych (Decyzja nr 52/2020 Dyrektora Szkoły Zdrowia Publicznego Collegium Medicum UWM w Olsztynie z dnia 11 grudnia 2020 roku)
 3. Procedura dokumentowania procesu dydaktycznego w jednostkach organizacyjnych Szkoły Zdrowia Publicznego
 4. Procedura dotycząca dyskryminacji
 5. Procedura dotycząca przekładania zajęć
 6. Procedura dyplomowania
 7. Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych
 8. Procedura opracowania regulaminu przedmiotu
 9. Procedura organizacji i oceny jakości realizacji praktyk zawodowych w Szkole Zdrowia Publicznego
 10. Procedura przechowywania i archiwizacji dokumentów weryfikujących efekty uczenia się osiągnięte przez studenta w cyklu kształcenia
 11. Procedura przepływu informacji i jej dokumentowania (Decyzja nr 54/2020 Dyrektora Szkoły Zdrowia Publicznego Collegium Medicum UWM w Olsztynie z dnia 11 grudnia 2020 roku)
 12. Procedura przeprowadzania egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Szkole Zdrowia Publicznego CM UWM w Olsztynie w warunkach stanu epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 (Decyzja nr 16/2020 Dyrektora Szkoły Zdrowia Publicznego Collegium Medicum UWM w Olsztynie z dnia 16 czerwca 2020 roku)
 13. Procedura przeprowadzania egzaminów i zaliczeń z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Szkole Zdrowia Publicznego CM UWM w Olsztynie w warunkach stanu epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 (Decyzja nr 15/2020 Dyrektora Szkoły Zdrowia Publicznego Collegium Medicum UWM w Olsztynie z dnia 16 czerwca 2020 roku)
 14. Procedura przygotowania i modyfikacji planów studiów
 15. Procedura rozpatrywania skarg i wniosków zgłaszanych przez studentów oraz postępowania przy rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych (Decyzja nr 53/2020 Dyrektora Szkoły Zdrowia Publicznego Collegium Medicum UWM w Olsztynie z dnia 11 grudnia 2020 roku)
 16. Procedura usprawiedliwiania nieobecności na egzaminach i zaliczeniach
 17. Procedura zarządzania stroną internetową Szkoły Zdrowia Publicznego oraz podstron jego jednostek organizacyjnych
 18. Procedura weryfikacji osiągania zakładanych efektów uczenia się przez studentów kształcących się na kierunkach prowadzonych w ramach Szkoły Zdrowia Publicznego (Decyzja nr 55/2020 Dyrektora Szkoły Zdrowia Publicznego Collegium Medicum UWM w Olsztynie z dnia 11 grudnia 2020 roku)