Platforma MS Teams

Logowanie do Platformy Office 365

Każdy student ma wygenerowany adres e-mail w domenie student.uwm.edu.pl, który jest związany z kontem Office 365.

Adres e-mail (np imie.nazwisko@student.uwm.edu.pl) przypisany jest do konta w systemie USOS i tylko nim należy posługiwać się w sprawach związanych z uczelnią.

Platforma Office 365 – Każdy Student uczelni automatycznie posiada konto u usłudze Office365.
Domyślnym loginem, a zarazem adresem email jest [numer indeksu]@student.uwm.edu.pl.

 1. Do usługi logujemy się poprzez stronę https://office.com,
 2. Loginem jest [numer indeksu]@student.uwm.edu.pl
  np. 123456@student.uwm.edu.pl
 3. Po podaniu loginu usługa automatycznie przekieruje Nas do strony Centralnego Systemu Uwierzytelniania UWM.
 4. Logujemy się za pomocą tych samych danych, których używamy do uwierzytelnia się w systemach USOSweb:
  Identyfikator: PESEL
  Hasło: takie samo jak do systemu USOSweb
 5. Po poprawnym zalogowaniu, uzyskamy dostęp do usług OFFICE365.