Finansowanie działalności kół naukowych

INFORMACJE OGÓLNE

 

  1. Wyjazdy na konferencje, które zostały zgłoszone do Rektora (Załącznik nr 1) są finansowane przez Rektora. Podania studenci zanoszą do Pani dr hab. Janiny Dziekońskiej Rynko, prof. UWM- Pełnomocika Rektora ds. Kół Naukowych. Podania powinny być podpisane przez opiekuna i koordynatora wydziałowego Panią dr n. biol. Agnieszkę Słowińską. Pani dr hab. Janiny Dziekońskiej-Rynko, prof. UWM również podpisuje umowy i rejestruje. Wzór podania w PDF - załącznik nr 2.
  2. Pozostałe konferencje finansuje Dziekan Wydziału (z puli na działalność kół naukowych), podania studenci składają do Dziekana za pośrednictwem koordynatora. W tym przypadku umowy na wyjazd są podpisywane i rejestrowane w Dziekanacie.
  3. Należy pamiętać o dołączeniu do każdego podania specyfikacji kosztów (Załącznik nr 3), informacji o konferencji (ksero strony, z programem itp.), ksero o wpłacie za konferencję.

 

Zalącznik nr 1 - Wykaz konferencji finansowanych ze środków Rektora

Załącznik nr 2 - Wzór podania do Rekrora  z prośbą o dofinansowanie konferencji

Załącznik nr 3 - Kalkulacja kosztów