Procedura Rejestracji Nowego Koła Naukowego

W celu rejestracji nowego Studenckiego Koła Naukowego do Dziekanatu WNM należy złożyć następujące dokumenty:

Procedura rejestracji nowego Koła Naukowego na UWM
• list intencyjny do Pana Prorektora dr hab. J. Przyborowskiego, prof. UWM, z prośbą o powołanie KN, zaopiniowany przez Dziekana i Pełnomocnika Dziekana ds. KN, z nazwą i celami oraz założeniami programowymi KN
• wniosek do Dziekana Wydziału z prośbą o zgodę na powołanie KN z zaznaczeniem proponowanego opiekuna i Katedry, przy której będzie działało KN
• decyzja Dziekana Wydziału (w formie aktu prawnego), powołująca opiekuna KN,
• lista członków
• ewentualnie skład zarządu KN
• statut KN (zatwierdzony przez prawników UWM)
• Dodatkowe informacje można uzyskać u Pana Piotra Hermana (Biuro ds. Studenckich, nr telef. 56-90)