Akty Prawne

 1. Zarządzenie Nr 75/2014 z dnia 10 października 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 62/2014 z dnia 22 września 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów w formie elektronicznej w systemie USOS w Uniwersytecie Pobierz
 2. Zarządzenie Nr 62/2014 z dnia 22 września 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów w formie elektronicznej w systemie USOS w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Pobierz
 3. Uchwała Nr 672 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6.03.2015 r w sprawie określenia efektów kształcenia na kierunku Ratownictwo medyczne Pobierz
 4. Uchwała Rady WNM w sprawie liczebności grup studentów dla poszczególnych form i rodzajów zajęć Pobierz
 5. Zarządzenie Rektora UWM w Olsztynie w sprawie określenia zakazanych form zachowania studentów podczas egzaminów lub zaliczeń Pobierz
 6. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 9.05.2012r w sprawie standardów kształcenia dla kierunku Lekarskiego Pobierz
 7. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 9.05.2012r w sprawie standardów kształcenia dla kierunku Pielęgniarstwo Pobierz
 8. Załącznik do Uchwały nr 263/2013 Rady Wydziału Nauk Medyczynych z dnia 14 listopada 2013 r. Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na lata 2014-2020 Pobierz
 9. Uchwała Nr 670 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6.03.2015 r w sprawie określenia efektów kształcenia na kierunkach: lekarskim, pielęgniarstwo Pobierz
 10. Uchwała Rady WNM w sprawie zaliczenia przedmiotu i przepisania oceny na zasadzie przenoszenia osiągnięć Pobierz
 11. Uchwała Nr 672 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6.03.2015 r w sprawie określenia efektów kształcenia na kierunku Dietetyka Pobierz
 12. Kryteria okresowej oceny nauczycieli akademickich będących pracownikami WNM Pobierz
 13. Ustawa - Prawo o szkolnictwie wyzszym (stan prawny na 1-10-2014) Pobierz
 14. Regulamin studiów UWM - obowiązujący od 1-10-2015 Pobierz