Ważne Informacje

Spotkania Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach w Olsztynie odbywają się w każdą ostatnią środę miesiąca. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalna jest zmiana terminu.

Wnioski należy składać u sekretarza Komisji:

Anna Piękos nr tel. +48 89 523-39-82, fax: +48 89 523-38-77
Wydział Medycyny Weterynaryjnej, 
ul. Oczapowskiego 13 pokój 4 
lub na Korespondencji w Rektoracie
Godziny urzędowania:
Wtorek         900 -  1200
Czwartek     900 -  1200

Uwaga:

  1. Wniosek wypełniamy w formacie Word, czcionką Times New Roman, wielkość czcionki - 12, odstęp między wierszami - półtora;
  2. Wniosek powinien być napisany językiem zrozumiałym dla wszystkich członków lokalnej komisji etycznej;
  3. Wniosek składamy do lokalnej komisji etycznej w trzech egzemplarzach (druk dwustronny) oraz w formie elektronicznej pienkosa@uwm.edu.pl
  4. W rubryce, gdzie wymagane jest miejsce pracy, proszę podawać nazwę uczelni, wydział, katedrę lub  zakład.

 

Z poważaniem
Przewodniczący LKE
Prof. dr hab. Jerzy Juśkiewicz