Wydziałowa Komisja ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji, Molestowaniu, Mobbingowi oraz Stalkingowi

Skład Komisji

- prof. dr hab. n. med. Wojciech Kloc - przewodniczący

- prof. dr hab. Ewa Dzika – z-ca przewodniczącego

- prof. dr hab. n. med. Wiktor Łaszewicz

- dr hab. n. med. Andrzej Zawadzki, prof. UWM

- dr n. med. Aleksandra Gutysz - Wojnicka

- mgr piel. Ewa Doroszkiewicz

- lic. Marta Kamińska – przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

- Grzegorz Wasilewski - przedstawiciel samorządu studenckiego