Wydziałowy Zespół ds Praktyk

Skład Zespołu:

Przewodnicząca: dr  n. med. Olga Bielan

Członkowie: ( kierunkowi koordynatorzy) :

1.         Kierunek Pielęgniarstwo studia I°    - mgr piel. Katarzyna Sokołowska

2.         Kierunek Pielęgniarstwo studia II°   - mgr piel. Mariola Ejdys

3.         Kierunek Położnictwo studia I°        - mgr położ. Jowita Dubel-Mikulska

4.         Kierunek Ratownictwo Medyczne    - mgr Tadeusz Miłowski

5.         Kierunek  Dietetyka                        - dr n. med. Katarzyna Myszka-Podgórska