Wybory Dziekana i Prodziekanów

Wybrano Nowego Dziekana i Prodziekanów Wydziału Nauk Medycznych na kadencję 2016-2020

 Wydziałowa Komisja Wyborcza uprzejmie informuje, że Nowym Dziekanem Wydziału Nauk Medycznych na kadencję 2016-2020 został

 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Rynkiewicz 

Nowymi Prodziekanami na kadencję 2016-2020 zostali:

 •  dr hab. n. med. Elżbieta Jarocka-Cyrta, prof. UWM - Prodziekan ds. dydaktyki
 • profdr hab. n. med. Tomasz Stompór - Prodziekan ds. nauki
 • dr n. med. Rakesh Jalali Prodziekan ds. kształcenia

 

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej 
dr hab. Waldemar Grzegorzewski, prof. UWM


Olsztyn, 12.05.2016

OGŁOSZENIE!!!

Wydziałowej Komisji Wyborczej

 Wydziałowa Komisja Wyborcza uprzejmie informuje, że w dniu 12 maja 2016 roku w czasie zebrania wyborczego Wydziałowe Kolegium Elektorów wybrało 

dr n. med. Rakesha Jalali 

na Prodziekana ds. kształcenia Wydziału Nauk Medycznych na kadencję 2016-2020.

 

 Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej 
dr hab. Waldemar Grzegorzewski, prof. UWM


Olsztyn, 26.04.2016

OGŁOSZENIE!!!

Wydziałowej Komisji Wyborczej

 Uprzejmie informuję wszystkich członków Wydziałowego Kolegium Elektorów do wyboru Dziekana i Prodziekanów Wydziału Nauk Medycznych, że w dniu 12 maja 2016 roku o godz. 1130 w auli im. prof. Wojciecha Rowińskiego (al. Warszawska 30) odbędzie się zebranie wyborcze w celu wyboru: 

 

Prodziekana ds. kształcenia

 

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej 
dr hab. Waldemar Grzegorzewski, prof. UWM


 

 Olsztyn, 19.04.2016

OGŁOSZENIE!!!

Wydziałowej Komisji Wyborczej

w sprawie wyboru Prodziekana ds. kształcenia

Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie

na kadencję 2016 - 2020

 Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uprzejmie informuje wszystkich pracowników Wydziału Nauk Medycznych, że:

 • kandydatem na stanowisko Prodziekana ds. kształcenia został dr n. med. Rakesh Jalali

 

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej 
dr hab. Waldemar Grzegorzewski, prof. UWM


Olsztyn, 14.04.2016

OGŁOSZENIE!!!

Wydziałowej Komisji Wyborczej

 Wydziałowa Komisja Wyborcza uprzejmie informuje, że w dniu 14 kwietnia 2016 roku w czasie zebrania wyborczego Wydziałowe Kolegium Elektorów wybrało prof. dr hab. n. med. Andrzeja Rynkiewicza na Dziekana Wydziału Nauk Medycznych na kadencję 2016-2020.

Nowymi Prodziekanami na kadencję 2016-2020 zostali:

 • dr hab. n. med. Elżbieta Jarocka-Cyrta, prof. UWM - Prodziekan ds. dydaktyki 
 •  profdr hab. n. med. Tomasz Stompór - Prodziekan ds. nauki 

Kandydat na stanowisko Prodziekana ds. kształcenia nie uzyskał wymaganej bezwzględnej większości głosów członków Wydziałowego Kolegium Elektorów. 

 

 

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej 
dr hab. Waldemar Grzegorzewski, prof. UWM


 

 Olsztyn, 14.04.2016

OGŁOSZENIE!!!

Wydziałowej Komisji Wyborczej

 Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że kandydatka na Prodziekana ds. dydaktyki dr hab. n. med. Elżbieta Jarocka-Cyrta, prof. UWM uzyskała poparcie studentów będących członkami Wydziałowego Kolegium Elektorów.  

Wydziałowa Komisja Wyborcza stwierdza, że na podstawie przeprowadzonych wyborów w tej grupie elektorów, dr hab. n. med. Elżbieta Jarocka-Cyrta, prof. UWM zostanie przedstawiona członkom Wydziałowego Kolegium Elektorów jako kandydatka na funkcję Prodziekana ds.dydaktyki. 

 

 

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. Waldemar Grzegorzewski, prof. UWM


Olsztyn, 7.04.2016

OGŁOSZENIE!!!

Wydziałowej Komisji Wyborczej

 Uprzejmie informujemy wszystkich pracowników oraz studentów Wydziału Nauk Medycznych, że spotkanie z kandydatem na Dziekana oraz z kandydatami na Prodziekanów zostało przełożone na dzień 12 kwietnia 2016 roku na godz. 1400.

Spotkanie odbędzie się w auli im. prof. Wojciecha Rowińskiego (al. Warszawska 30).

 

 

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej 
dr hab. Waldemar Grzegorzewski, prof. UWM


Olsztyn, 6.04.2016

OGŁOSZENIE!!!

Wydziałowej Komisji Wyborczej

w sprawie wyborów Dziekan i Prodziekanów

Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie

na kadencję 2016 - 2020

 Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uprzejmie informuje wszystkich pracowników Wydziału Nauk Medycznych, że:

 • kandydatem na stanowisko Prodziekana ds. dydaktyki 
  została dr hab. n. med. Elżbieta Jarocka-Cyrta, prof. UWM
 • kandydatem na stanowisko Prodziekana ds. nauki 
  został profdr hab. n. med. Tomasz Stompór 
 • kandydatem na stanowisko Prodziekana ds. kształcenia 
  został profdr hab. n . med. Jerzy Gielecki

 

 

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej 
dr hab. Waldemar Grzegorzewski, prof. UWM


Olsztyn, 31.03.2016

OGŁOSZENIE!!!

Wydziałowej Komisji Wyborczej

w sprawie wyborów Dziekan i Prodziekanów

Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie

na kadencję 2016 - 2020

 Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie informuję, że w wyznaczonym terminie zgłoszony został jeden kandydat na stanowisko Dziekana Wydziału Nauk Medycznych.

Zgłoszonym kandydatem jest prof. dr hab. n. med. Andrzej Rynkiewicz.

 

 

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej 
dr hab. Waldemar Grzegorzewski, prof. UWM


Olsztyn, 16.03.2016

OGŁOSZENIE!!!

Wydziałowej Komisji Wyborczej

 

Uprzejmie informuję wszystkich pracowników Wydziału Nauk Medycznych, że w dniach 24 - 31 marca 2016 roku w godz. od 800 do 1500 w Dziekanacie Wydziału al. Warszawska 30 przyjmowane będą zgłoszenia kandydatów na stanowisko: 

Dziekana Wydziału Nauk Medycznych na kadencję 2016 - 2020

 Pisemne zgłoszenie powinno zawierać:

 1. Nazwisko i imię osoby zgłaszającej
 2. Oświadczenie Kandydata na dziekana o wyrażeniu zgody na kandydowanie i o posiadanym biernym prawie wyborczym – na druku załącznika nr 3 do Ordynacji Wyborczej
 3. Kandydaci urodzeni przed 1 sierpnia 1972 r.  składają dodatkowo oświadczenie lustracyjne lub informację o wcześniejszym złożeniu takiego oświadczenia - złożone w oddzielnej zaklejonej kopercie – załącznik nr 1. Uchwały nr 1. UKW

Komunikat w sprawie zgłoszonych kandydatur zostanie upubliczniony:

31 marca 2016 r. – godz. 15.00

w zakładce http://www.uwm.edu.pl/wnm/index.php/wybory-2016-2020

 

 

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej 
dr hab. Waldemar Grzegorzewski, prof. UWM


Olsztyn, 31.03.2016

OGŁOSZENIE!!!

Wydziałowej Komisji Wyborczej

 Uprzejmie informuję wszystkich członków Wydziałowego Kolegium Elektorów do wyboru Dziekana i Prodziekanów Wydziału Nauk Medycznych, że w dniu 14 kwietnia 2016 roku o godz. 1300 w auli im. prof. Wojciecha Rowińskiego (al. Warszawska 30) odbędzie się zebranie wyborcze w celu wyboru: 

Dziekana Wydziału Nauk Medycznych

 

 

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej 
dr hab. Waldemar Grzegorzewski, prof. UWM


Olsztyn, 31.03.2016

OGŁOSZENIE!!!

Wydziałowej Komisji Wyborczej

 

Uprzejmie informuję wszystkich członków Wydziałowego Kolegium Elektorów do wyboru Dziekana i Prodziekanów Wydziału Nauk Medycznych, że w dniu 14 kwietnia 2016 roku o godz. 1330 w auli im. prof. Wojciecha Rowińskiego (al. Warszawska 30) odbędzie się zebranie wyborcze w celu wyboru: 

Prodziekanów Wydziału Nauk Medycznych

 

 

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. Waldemar Grzegorzewski, prof. UWM