informacja dla studentów I roku kierunku Pielęgniarstwo studia II stopnia dot. ćwiczeń grupy 1 z przedmiotu Pielęgniarstwo epidemiologiczne

Uprzejmie informujemy, że z przyczyn niezależnych od prowadzącej, zajęcia ćwiczeniowe gr 1 z przedmiotu Pielęgniarstwo epidemiologiczne z Panią mgr piel. M. Ejdys odbędą się w dniu 2.03.2021 godz 9.00 na platformie TEAMS  zamiast 03.03.2021