Odwołane ćwiczenia dla grupy 2a oraz seminarium dla grupy ćwiczeniowej 7 i 8 z przedmiotu Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia ( III rok studia I stopnia) w dniu 16.03.2021

Uprzejmie informujemy, że z przyczyn niezależnych od prowadzącej, zajęcia ćwiczeniowe studentów z grupy 2a w CSM SPWW z przedmiotu Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia z Panią dr n. med. A. Gutysz-Wojnicką oraz zajęcia seminaryjne z przedmiotu  Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia z grupa ćwiczeniową 7 i 8 z Panią dr n. med. Aleksandrą Gutysz-Wojnicką zaplanowane na dzień 16 marca 2021r nie odbędą się i zostaną odpracowane w innym terminie ustalonym przez prowadzącą ze studentami.