Odwołanie ćwiczeń z przedmiotu Podstawy pielęgniarstwa dla gr.2 w dniu 25 lutego 2021

Uprzejmie informujemy, że z przyczyn niezależnych od prowadzącej, zajęcia ćwiczeniowe studentów z grupy 2 pierwszego roku kierunku Pielęgniarstwo studia I stopnia z przedmiotu Podstawy pielęgniarstwa z Panią mgr piel. A. Szypulską zaplanowane na dzień 25 lutego nie odbędą się i zostaną zrealizowane w innym terminie ustalonym z prowadzącą