Pielęgniarstwo I rok - Gentyka - wykłady

Z powodu nieporozumienia, wykład z Genetyki dla I roku Pielęgniarstwa, w piątek 15 października nie odbył się. Studentów przepraszamy.

Jednocześnie informujemy, że wykłady zostały przesunięte o tydzień, tj. na 22 października (3 godziny) i 29 października (2 godziny) w godzinach ustalonych na planie (od 12:45). Kod do zespołu pozostaje bez zmian (nx4uv2s).