Pilna informacja dla studentów 3 roku kierunku Pielęgniarstwo

Szanowni Państwo,

na prośbę prowadzącej, mgr Celiny Wieczorek, uprzejmie informuję, że w związku z czasową niedyspozycją prowadzącej, w dniach 04.01.2021-08.01.2021 zajęcia praktyczne z przedmiotu Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne z grupą nr 2 nie odbędą się i zostaną odrobione w późniejszym czasie w terminach ustalonych z prowadzącą. W związku z tym, studenci tej grupy będą mieć robiony wymaz na COVID-19 w innym terminie niż w dniu dzisiejszym. O nowym terminie wymazów dla grupy 2 poinformujemy w najbliższym czasie.

z poważaniem,
Paulina Siemińska
Katedra Pielęgniarstwa