Przeniesienie zajęć praktycznych z przedmiotu Podstawy opieki zdrowotnej

Przeniesienie zajęć praktycznych z przedmiotu Podstawy opieki zdrowotnej z POZ Dywity do Konsylium dla grupy 7b. Zajęcia odbędą się w dniach od 21.12.2020 do 22.12.2020. Studenci proszeni są o przybycie do placówki na godzinę 7:30 dnia 21.12.2020.