Zawieszenie zajęć w siedzibie uczelni na okres dwóch tygodni

Drodzy Nauczyciele Akademiccy, Doktoranci i Studenci

W związku bardzo trudną sytuacją epidemiczną w mieście Olsztynie i regionie zawieszam zajęcia dydaktyczne zaplanowane do realizacji w siedzibie uczelni na okres dwóch tygodni tj. do 14 marca 2021 roku. Na wniosek koordynatorów przedmiotów dziekani wydziałów, dyrektorzy SZP i filii w porozumieniu z Prorektorem ds. kształcenia proszeni są o podjęcie decyzji o prowadzeniu tych zajęć online lub o przesunięciu ich realizacji na późniejszy okres.

Zawieszenie nie dotyczy kierunku lekarskiego oraz kierunku pielęgniarstwo realizowanego w SZP.

Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Jerzy Przyborowski

 

W nawiązaniu do komunikatu  uprzejmie informuję  z od poniedziałku 01.03.2021 do dni 14.03.2021r. zostają wstrzymane wszystkie zajęcia ćwiczeniowe odbywające się  w  siedzibie uczelni  dla kierunków studiów: Dietetyka, Ratownictwo Medyczne, Położnictwo ; w miarę możliwości w uzgodnieniu z nauczycielem akademickim prowadzącym zajęcia te  będą  w tym czasie realizowane on line na platformie TEAMS. Wszystkie pozostałe zajęcia: wykłady, seminaria  zaplanowane on line  odbywają się zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem  zajęć. Informacje dotyczące realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych zostaną przekazane w dniu jutrzejszym (01.03.2021r.).

dr n.med.Olga Bielan
Wicedyrektor ds.studenckich i kształcenia
Collegium Medicum Szkoła Zdrowia Publicznego UWM w Olsztynie