XIV edycja Konkursu Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku

Ogłoszenie

dotyczące przedłużenia terminu składania aplikacji na Konkurs Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku „Innowacje Roku 2018 w zakresie poprawy jakości opieki pielęgniarskiej”

W związku ze zmienioną formułą Konkursu oraz licznymi zapytaniami dotyczącymi procedury zgłaszania projektów przedłużony zostaje termin przyjmowania aplikacji na poziomie Oddziałów Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego do dnia 20 lutego 2019 roku.

                                                                                  Przewodnicząca Oddziału PTP w Olsztynie
                                                                                        dr n. med. Ewa Kupcewicz