Katedra Położnictwa to jedna z najmłodszych katedr. Jest jednostką organizacyjną Szkoły Zdrowia Publicznego, która z kolei wchodzi w strukturę Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego. Celem funkcjonowania Katedry Położnictwa jest prowadzenie działalności dydaktycznej  oraz  naukowej.

Studenci kierunku położnictwo zdobywają wiedzę z zakresu świadczeń zdrowotnych wobec: kobiety ciężarnej, rodzącej i jej rodziny oraz noworodka. Zdobywają wiedzę o: rozpoznawaniu ciąży i sprawowaniu opieki nad kobietą w przebiegu ciąży fizjologicznej oraz przeprowadzaniu badań niezbędnych w monitorowaniu ciąży fizjologicznej; prowadzeniu porodu fizjologicznego oraz monitorowania płodu z wykorzystaniem aparatury medycznej; przyjmowaniu porodu siłami natury wraz z nacięciem i szyciem naciętego krocza; podejmowaniu koniecznych działań w sytuacjach nagłych, do czasu przybycia lekarza, w tym przyjęcie porodu z położenia miednicowego oraz ręczne wydobycie łożyska; sprawowaniu opieki nad matką i monitorowaniem przebiegu okresu poporodowego; badaniu noworodków i opiekę nad nimi; realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji; samodzielnym udzielaniu w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych; profilaktyce chorób kobiecych i patologii położniczych;  wykrywaniu stanów odbiegających od normy u matki i dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu.

Absolwenci kierunku położnictwo są przygotowani do pracy m.in. w: szpitalach i klinikach; w sali porodowej, w oddziałach: położniczym, patologii ciąży, ginekologicznym, onkologii ginekologicznej, neonatologicznym, patologii noworodka, sali operacyjnej położniczo-ginekologicznej.