Badania naukowe

Działalność naukowo-badawcza Katedry Położnictwa obejmuje dziedzinę nauk o zdrowiu i nauk medycznych. Najważniejsze kierunki badań naukowych oraz dydaktycznych realizowanych przez kadrę Katedry Położnictwa obejmują zagadnienia:

  • Wykorzystanie narzędzi teleinformacyjnych w monitorowaniu przebiegu ciąży
  • Cukrzyca a ciąża – interdyscyplinarne podejście do profilaktyki, leczenia i edukacji
  • Doskonalenie metod rozpoznawania stanów zagrożenia życia u pacjentek po zabiegu cesarskiego cięcia
  • Pomiar natężenia bólu u pacjentek  po zabiegu cięcia cesarskiego za pomocą skali natężenia bólu NRS oraz za pomocą systemu ciągłego monitorowania analgezji Analgesia Nociception Index (A.N.I.)
  • Profilaktyka nowotworów kobiecych