Biuro Analiz Edukacyjnych i Rozwoju Kształcenia UWM

Szanowni Studenci,

Zachęcam do korzystania z oferty Akademickiego Ośrodek Kariery UWM w Olsztynie, będącego częścią Biura Analiz Edukacyjnych i Rozwoju Kształcenia (BAEiRK). Prowadzi ono działalność edukacyjną, doradczą i informacyjną dla studentów oraz absolwentów UWM w Olsztynie, wspomaga ich rozwój zawodowy i osobisty (dawniej Biuro Karier). 

AOK mięści się przy ul. R. Prawocheńskiego 13, lok. 7 i 12 a na swojej stronie internetowej (www.uwm.edu.pl/kariera) zamieszcza aktualne informacje o ofertach pracy, stażach, praktykach oraz wydarzeniach promujących przedsiębiorczość wśród studentów i absolwentów UWM w Olsztynie.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej AOK a także z ofertą Międzyuczelnianego Biura Karier.

dr n.med.Olga Bielan
Wicedyrektor ds.studenckich i kształcenia