Czytniki e-booków dla studentów UWM

Szanowni Państwo,

 Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie informuje o możliwości wypożyczenia uprawnionym czytelnikom (zarejestrowanym w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych UWM w Olsztynie), czytników e - książek, wraz z umieszczonymi na nich publikacjami i materiałami, dostępnymi w ofercie Legimi i Ibuk Libra.

 Czytniki książek elektronicznych wypożyczane są w Informatorium Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie (parter, ul.Oczapowskiego 12B) wyłącznie uprawnionym studentom Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie tj.:

  • OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, posiadającym aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokument równoważny,
  • OSOBOM PRZEWLEKLE CHORYM, nieposiadającym orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, których sytuacja zdrowotna potwierdzona jest dokumentacją medyczną, przedłożoną w biurze właściwym ds. osób niepełnosprawnych,
  • OSOBOM, U KTÓRYCH NAGŁA CHOROBA LUB WYPADEK SKUTKUJĄ CZASOWĄ NIEZDOLNOŚCIĄ DO PEŁNEGO UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH, a okoliczności te potwierdza dokumentacja medyczna, przedłożona w biurze właściwym ds. osób niepełnosprawnych.

 Szczegóły na temat wypożyczenia oraz link do rezerwacji czytników znajdą Państwo na stronie Biblioteki Uniwersyteckiej w zakładce Usługi/Wypożyczenia e-czytników (https://bu.uwm.edu.pl/pl/uslugi/wypozyczenia-e-czytnikow).

 Czytniki zakupiono w ramach projektu „Żagiel możliwości - model dostępności UWM w Olsztynie". Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.