dr hab. n. o zdr. Ewa Kupcewicz - pielęgniarka/nauczyciel akademicki z habilitacją

Miło nam poinformować, że Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, w dniu 27 września 2023 roku podjęła Uchwałę w sprawie nadania Pani Ewie Kupcewicz stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu. 

Pani dr hab. n. o zdr. Ewa Kupcewicz jest pierwszą pielęgniarką/nauczycielem akademickim Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i dotychczas jedyną pielęgniarką na terenie Warmii i Mazur, która uzyskała stopień doktora habilitowanego.

Aktualnie Pani dr hab. n. o zdr. Ewa Kupcewicz pełni funkcję V-ce Dyrektora ds. rozwoju w Szkole Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz oraz funkcję Pełnomocnika Rektora ds. rozwoju kierunku studiów pielęgniarstwo w Filii UWM w Ełku. Jest członkiem Zespołu ds. Dyscypliny Nauki o Zdrowiu.

Prowadzi działalność badawczą o zasięgu międzynarodowym. Pełni funkcję koordynatora międzynarodowej współpracy naukowo-badawczej pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (Polska) a Uniwersytetem Katolickim w Ružomberku (Słowacja). Odbyła staże badawczo - dydaktyczne w uczelniach zagranicznych. Brała czynny udział w licznych konferencjach krajowych i zagranicznych, prezentując wyniki własnych badań m.in. na Światowym Kongresie Międzynarodowej Rady Pielęgniarek w Barcelonie i Singapurze. Od 2018 roku jest członkiem zespołu redakcyjnego hiszpańskiego czasopisma ,,Enfermeria Global”.  Jest autorką ponad 100 oryginalnych pełnotekstowych prac naukowych (w tym: w czasopismach posiadających Impact Factor). Główne zainteresowania i osiągnięcia w zakresie prowadzonych badań naukowych przez Panią dr hab. n. o zdr. Ewę Kupcewicz dotyczą jakości życia osób zdrowych i w różnych stanach chorobowych, czynników sprzyjających zdrowiu studentów kierunków medycznych i pielęgniarek czynnych zawodowo w kontekście posiadanych zasobów osobistych. Jest opiekunem ,,Studenckiego Koła Naukowego Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu”.

Jako społeczność akademicka składamy serdeczne gratulacje, życząc kolejnych sukcesów w rozwoju naukowym.  Jest to duże osiągniecie i duma dla Szkoły Zdrowia Publicznego i całego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Z wyrazami szacunku
Dyrekcja Szkoły Zdrowia Publicznego i współpracownicy