Dr hab. n. o zdr. Ewa Kupcewicz, prof. UWM, powołana do Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

Dr hab. n. o zdr. Ewa Kupcewicz, prof. UWM, została powołana do Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego na kadencję 2023-2027. To wyróżnienie podkreśla jej znaczący wkład i zaangażowanie w dziedzinie pielęgniarstwa.

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie jest uznanym stowarzyszeniem naukowym, którego główne kierunki działalności to:

  • inicjowanie, prowadzenie i upowszechnianie wyników badań naukowych w zakresie pielęgniarstwa i nauk pokrewnych,
  • rozwój praktyki zawodowej opartej na dowodach naukowych,
  • reprezentowanie polskiego pielęgniarstwa w organizacjach i strukturach międzynarodowych.

Zgodnie ze Statutem Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego (§ 34), Rada Naukowa jest powołana do ustalania kierunków działalności naukowo-dydaktycznej PTP oraz koordynacji działań wszystkich środowisk pielęgniarskich wokół priorytetów badawczych w pielęgniarstwie i działalności naukowo-wdrożeniowej.

Działalność profesor

Obecnie dr hab. n. o zdr. Ewa Kupcewicz, prof. UWM pełni funkcję przewodniczącej Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Olsztynie oraz jest członkiem Zarządu Głównego. Z jej inicjatywy powołano Studenckie Koło Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego na kierunku pielęgniarstwo w Filii UWM w Ełku.

Od 2018 roku jest członkiem zespołu redakcyjnego hiszpańskiego czasopisma „Enfermeria Global” oraz koordynatorem porozumienia o współpracy naukowo-badawczej pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a Uniwersytetem Katolickim w Ružomberku (Słowacja). Jest autorką/współautorką ponad 100 prac oryginalnych. Wyniki swoich badań prezentowała m.in. na Światowym Kongresie Pielęgniarstwa organizowanym przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek w Barcelonie i Singapurze.

Więcej informacji o działalności Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego znajduje się na stronie internetowej.