Informacje dla studentów dotyczące ubezpieczenia

ISIC i ubezpieczenie NNW + OC

 Kartę ISIC - międzynarodową, elektroniczną legitymacją studencką i ubezpieczenie NNW + OC można zakupić:

  • u pracownika Dziekanatu do końca listopada 2023

 

Oferta na rok akademicki 2023/2024

Kwota za 70 zł, w pakiecie:

  • ubezpieczenie w zakresie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) w Europie, suma do 20 000 zł
  • ubezpieczenie w zakresie OC podczas praktyk, zajęć organizowanych przez UWM: 10 000 zł
  • wirtualna legitymacja studencka ISIC

Numer polisy: COR425430 – ochrona udzielana jest 24 h na dobę na terenie Europy

  • Ubezpieczyciel: Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 22 A
  • Data ważności karty ISIC i ubezpieczenia: od następnego dnia po dokonaniu wpłaty (nie szybciej niż od 1 października 2023 roku) do 30 września 2024 roku.

Zakup u pracownika dziekanatu

W celu zakupu karty ISIC wraz z ubezpieczeniem NNW i OC, udaj się do właściwego dla Twojego kierunku dziekanatu. Zabierz ze sobą odliczoną składkę za ubezpieczenie. Pierwszoroczni studenci mogą dokonać zakupu w trakcie spotkań organizacyjnych. Na wybranych kierunkach, sprzedażą zajmują się również starości kierunków/grup.

Po opłaceniu składki w ciągu 2-3 tygodni (na uczelniany adres e-mail) przesłane zostanie świadectwo ubezpieczeniowe oraz numer legitymacji ISIC wraz z instrukcją jej aktywowania.