Informator dla studentów

Studenci pierwszych roczników

Samorząd Studencki UWM we współpracy z Działem Marketingu UWM przygotował informator studencki na rok akademicki 2022/2023. W informatorze znajdują się najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania uczelni, stypendiów, aktywności dodatkowych oraz systemów funkcjonujących na UWM.

Informator dostępny jest na stronie: https://russ.uwm.edu.pl/niezbednik-studenta/informator/

Link bezpośredni do PDFhttps://russ.uwm.edu.pl/wp-content/uploads/2022/09/informator_2022-2023.pdf