Kredyty studenckie

Informacje na temat systemu kredytów studenckich znajdują się na stronie uczelni w zakładce Studenci, Pomoc materialna, Kredyty studenckie oraz na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Jednocześnie informujmy, że zaświadczenie do banku potwierdzające status studenta ubiegającego się o kredyt studencki można wydrukować z systemu USOS. Zaświadczenia podpisują wyłącznie osoby upoważnione przez Rektora UWM w Olsztynie.