Kwartalnik Medical Science Pulse - zapraszamy do nadsyłania prac

Szanowni Państwo,
w imieniu zespołu redakcyjnego kwartalnika Medical Science Pulse zapraszamy serdecznie do nadsyłania artykułów. Jesteśmy periodykiem Instytutu Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego z punktacją 40 pkt. -  wykaz MEiN.

Publikujemy prace poglądowe, opisy przypadków oraz oryginalne w języku angielskim w szeroko pojętych naukach medycznych i naukach o zdrowiu. Oferujemy profesjonalne wsparcie redaktorów native speakerów na etapie korekty językowej artykułów.

 Szczegóły dla zainteresowanych autorów pod poniższym linkiem:
https://medicalsciencepulse.com/resources/html/cms/MYMANUSCRIPTS

Nie pobieramy żadnych opłat od autorów za tryb "Open Access", a opublikowane prace są zawsze dostępne w wersji pełnotekstowej na witrynie internetowej czasopisma:
https://medicalsciencepulse.com/resources/html/cms/MAINPAGE

Zapewniamy szybki proces recenzji i sprawne podjęcie decyzji dotyczące losów manuskryptu, publikacja pracy następuje zazwyczaj w obrębie kwartału (90 dni).

Zapraszamy do współpracy.

Złóż manuskrypt:
https://medicalsciencepulse.com/resources/html/cms/DEPOSITSMANUSCRIPT

Redakcja kwartalnika
Medical Science Pulse
medicalsciencepulse.com
Instytut Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Opolskiego
ul. Katowicka 68
45-060 Opole
tel. 774423546
email: mspjournal@wsm.opole.pl