Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych 27-28 maja 2024

W dniach 27-28 maja 2024 r. odbyło się 53. Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych. Organizatorem tegorocznej Sekcji Nauk o Zdrowiu było Koło Naukowe Parazytologii „Vermis” z opiekunem - dr Katarzyną Kubiak. Do sekcji zgłoszono 12 prezentacji referatowych, których autorami było 21 reprezentantów kół naukowych działających w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. (harmonogram)

Seminarium miało charakter konkursowy. Komisja konkursowa Sekcji Nauk o Zdrowiu w składzie dr Joanna Korycińska, dr Małgorzata Kuśmierczyk i dr Olga Bielan przyznała nagrody następującym uczestnikom:

  • I miejsce – Ćwikliński Jakub, Baranowska Wiktoria za referat: Analiza związku natężenia stresu i strategii radzenia sobie z nim na poziom satysfakcji z życia wśród pielęgniarek i pielęgniarzy na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego (UWM, SKN Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu)
  • II miejsce – Łukasiewicz Karolina, Prostko Paulina za referat: Żywieniowy aspekt niepłodności wśród kobiet (UWM, KN Żywienia i Profilaktyki Żywieniowej)
  • III miejsce - Zuzanna Skrzecz, Rafał Skoczeń za referat: Styl życia studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (UWM, SKN „Voyager”)

Wyróżniono też referaty autorów:

  • Studenna Agata: Badanie świadomości społecznej na temat niespecyficznych zaburzeń odżywiania(UWM, KN Żywienia i Profilaktyki Żywieniowej)
  • Sędrowski Patryk, Lenkiewicz Julia: Stan wiedzy studentek na temat zarażeń Toxoplasma gondii, ich następstw i profilaktyki      (UWM, KN Parazytologii „Vermis”)
  • Rydelin Jakub, Sosnowy Mateusz: Stan wiedzy wśród aktywnych zawodowo nauczycieli i nauczycielek szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (UWM SKN Ratownictwa Medycznego)

Podczas obrad Sekcji Nauk Medycznych, Koło Naukowe Badań w Zdrowiu Publicznym działające w Szkole Zdrowia Publicznego, którego opiekunem jest Pani dr n. med. Anita Mikołajczyk, prof. UWM, zaprezentowało pięć wystąpień naukowych. Pani Karolina Kaczmarczyk z referatem pt.: „Witamina D3 a czerniak skóry w badaniach próbujących rozstrzygnąć problemy zdrowia publicznego” zajęła III miejsce.

 Laureatom serdecznie gratulujemy!