Nabór wniosków do konkursu dla samorządów uczniowskich, studenckich oraz doktoranckich

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu naboru zgłoszeń do konkursu skierowanego do samorządów uczniowskich/studenckich/doktoranckich. Zachęcamy do ubiegania się o mikro-granty w wysokości 5.000,00 zł.

Konkurs jest finansowany ze środków Rządowego Programu Funduszy Młodzieżowych na lata 2022-2033, którego celem jest zwiększenie zaangażowania młodzieży i młodzieżowych organizacji pozarządowych w życie publiczne.

Na dofinansowanie mogą liczyć projekty polegające na:

  • podnoszeniu umiejętności, kompetencji i kwalifikacji członków młodzieżowych rad i sejmików celem poznania struktury, zadań i obowiązków różnych instytucji publicznych, podstawowych przepisów prawa lokalnego, sposobów finansowania inicjatyw oraz zakresu obowiązków poszczególnych urzędników (szkolenia stacjonarne, e-learning, obozy szkoleniowe, wspólne warsztaty dla członków ze starej i nowej kadencji),
  • podnoszeniu umiejętności, kompetencji i kwalifikacji opiekunów młodzieżowych rad, współpracy kilku młodzieżowych rad i sejmików celem wymiany doświadczeń i realizacji wspólnych projektów,
  • organizowaniu i angażowanie się w akcje charytatywne, promowaniu idei wolontariatu, flashmobach, konkursach dla młodzieży,
  • organizacji zawodów sportowych,
  • organizacji wydarzeń kulturalnych,
  • organizacji plebiscytów,
  • współpraca z samorządami uczniowskimi,
  • organizowanie konferencji poświęconych lokalnym problemom młodzieży,
  • promocja rad i sejmików w mediach społecznościowych,
  • współpraca międzynarodowa z młodzieżowymi organami lokalnymi z innych krajów celem wymiany doświadczeń

Nasza fundacja jest odpowiedzialna za realizację projektu w województwie warmińsko-mazurskim.

Potrzebne dokumenty oraz informacje są dostępne na stronie https://dumnizelblaga.org/aktywna-mlodziez-w-woj-warminsko-mazurskim-regulamin/

W razie pytań prosimy dzwonić pod numer 513 445 062 lub pisać na e-mail mikrogranty@dumnizelblaga.org

Z wyrazami szacunku, Fundacja Dumni z Elbląga
Adres siedziby: Zacisze 2, 82-300 Elbląg, Polska
E-mail: fundacja@dumnizelblaga.org
KRS: 0000964530
NIP: 5783153750
REGON: 521759322