Nabór wniosków do Stypendium im. Laury Bassi

Zapraszamy do udziału w naborze do Stypendium im. Laury Bassi, którego fundatorem jest wydawnictwo Editing Press.

Stypendium Laury Bassi zostało powołane w 2018 roku w celu zapewnienia pomocy redakcyjnej studentom studiów podyplomowych i młodym pracownikom naukowym, których badania koncentrują się na szeroko rozumianych, zaniedbanych tematów studiów w ramach swoich dyscyplin. Stypendia są otwarte dla przedstawicieli wszystkich dyscyplin, a kolejna runda finansowania zostanie przyznana latem 2024 roku.

Termin składania wniosków: 24 lipca 2024 r.
Wyniki: 10 sierpnia 2024 r.

O przyjęcie mogą ubiegać się wszyscy aktualnie przyjęci kandydaci na studia magisterskie i doktoranckie. Podobnie jak pracownicy akademiccy pracujący przez pierwsze pięć lat zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin. Kandydaci zobowiązani są do przesłania wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z CV za pośrednictwem portalu aplikacyjnego w odpowiednim terminie.

Więcej szczegółów, w tym informacje o poprzednich zwycięzcach oraz portal zgłoszeniowy można znaleźć pod adresem: https://editing.press/bassi