Najnowsza monografia naukowa z Katedry Pulmonologii

"Praktyczna kardioonkologia - wybrane zagadnienia" to monografia, której współredaktorem jest dr hab. n. med. Radosław Grabysa, adiunkt w Katedrze Pulmonologii Szkoły Zdrowia Publicznego

Publikacja wpisuje się w nurt dotyczącej interdysyplinarnej opieki nad chorymi poddawanymi nowoczesnemu leczeniu przeciwnowotworowemu

Książka stanowi wartościową pomoc w codziennej praktyce prowadzenia pacjentów przez kardioonkologów