Nasi pracownicy w Komisjach Senackich UWM

  1. prof. dr hab. Ewa Dzika – SENACKA KOMISJA DS. UMIĘDZYNARODOWIENIA
  2. dr n. med. Ewa Kupcewicz – SENACKA KOMISJA STATUTOWA
  3. prof. nzw dr hab. n. med. Jadwiga Snarska - SENACKA KOMISJA DS. FINANSÓW I ROZWOJU
  4. prof. nzw. dr hab. n. med. Jadwiga Snarska - SENACKA KOMISJA DS. KADR
  5. dr n. med. Olga Bielan - UCZELNIANA KOMISJA EDUKACYJNA