Pracownicy Katedry Ratownictwa Medycznego wzięli czynny udział w III Konferencji Naukowej „Interdyscyplinarne spojrzenie na Nauki o Zdrowiu" pamięci prof. dr. hab. n. med. Piotra Lassa

W dniach 28-30.09.2023 odbyła się już III Konferencja Naukowa „Interdyscyplinarne spojrzenie na Nauki o Zdrowiu", pamięci zmarłego w 2021 roku prof. Piotra Lassa – wybitnego specjalisty w dziedzinie medycyny nuklearnej, który stworzył Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej GUMedu i pełnił funkcję prodziekana, dziekana przez 16 lat.

Wątkiem przewodnim konferencji „Interdyscyplinarne spojrzenie na Nauki o Zdrowiu" pamięci profesora Piotra Lassa, było połączenie i współpraca naukowców o różnych specjalizacjach w zakresie Nauk o Zdrowiu w celu bardziej holistycznego spojrzenia na problemy zdrowotne. Interdyscyplinarne podeście pozwoliło nie tylko na wymianę doświadczeń i prezentację wyników badań przez kluczowych naukowców danej dyscypliny, ale również na nawiązanie nowej współpracy pomiędzy określonymi wąskimi ścieżkami badawczymi, prowadząc do wielowątkowego podejścia do badań dotyczących zdrowia, co może być zastosowane  przy projektowaniu nowych wniosków badawczych, czy wdrożeniowych. 

https://icgumed.mimesis.com.pl/