Prof. Radosław Grabysa Najlepszym z Najlepszych

20 kwietnia br. w Auli im. Anny Wasilewskiej w Olsztynie odbyła się gala Konkursu „Laur Najlepszym z Najlepszych", zorganizowana przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Była to już dwudziesta edycja tego przedsięwzięcia.

Nagrodę stworzono, by uhonorować mieszkańców Warmii, Mazur i Powiśla, którzy osiągają sukcesy na arenie ogólnopolskiej, europejskiej i światowej. Otrzymują ją osoby, instytucje lub firmy z regionu, które w minionym roku wyróżniły się na forum krajowym lub międzynarodowym, osiągnęły sukces i zostały docenione przez niezależne gremia.

W tym roku wyróżnienia przyznano w 10 kategoriach za osiągnięcia w roku 2022. Są to, m.in.: innowacje i rozwój, gospodarka, kultura, nauka, turystyka czy zdrowie.

Jest nam miło poinformować, że w kategorii zdrowie nagrodę otrzymał prof. dr hab. n. med. Radosław Grabysa adiunkt zatrudniony w Katedrze Pulmonologii Szkoły Zdrowia Publicznego, który w trosce o pacjentów onkologicznych stworzył wyjątkowy program „Cardio-Onco Team".

Cardio-Onco Team

Zespół doświadczonych specjalistów w dziedzinach kardiologii i hipertensjologii pracujących w Oddziale Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii i Kardiologii Onkologicznej pod kierunkiem prof. dra hab. n. med. Radosława Grabysy tworzy wraz onkologami, hematologami i radioterapeutami Warmińsko-Mazurskiego Centrum Onkologii w Olsztynie wyjątkowy „Cardio-Onco Team", którego jednym z głównych celów jest wybór najskuteczniejszej metody leczenia chorego z chorobą nowotworową, która będzie jednocześnie możliwie najmniej szkodliwa dla układu sercowo-naczyniowego. Nie należy zapominać jednocześnie o terapii nagłych stanów kardiologicznych będących konsekwencją wdrożonego leczenia onkologicznego, które opanowywane są przez lekarzy w warunkach nowoczesnej sali intensywnego nadzoru powyższego Oddziału. Zagadnieniem, które stanowi szczególne zainteresowanie zespołu kardiologów naszego Szpitala jest bardzo wczesne rozpoznanie kardiotoksyczności wynikającej ze stosowanej chemioterapii z użyciem antracyklin i trastuzumabu stosowanych w trakcie leczenia, m.in. raka piersi. Jest to możliwe dzięki zaawansowanym technikom echokardiograficznym, takim jak echokardiografia 3-D i 4-D oraz nowoczesne techniki tkankowej echokardiografii doplerowskiej. Sprawne rozpoznanie bezobjawowych klinicznie zaburzeń pracy serca umożliwia swoiste „personalizowanie"

stosowanego leczenia, m.in. poprzez modyfikację stosowanej chemioterapii oraz włączenie tzw. leczenia kardioprotekcyjnego, a to wszystko może się odbyć bez przerywania terapii onkologicznej.

https://uwm.edu.pl/aktualnosci/przedstawiciele-uwm-w-gronie-najlepszych-z-najlepszych