PROGRAM STYPENDIÓW MON DLA STUDENTÓW – KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY

Program adresowany jest do studentów, którzy rozpoczną naukę w roku akademickim 2023/24 w ramach studiów magisterskich lub licencjackich m.in. na kierunkach pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.

Wniosek należy złożyć do 31 sierpnia br. poprzez dowolnie wybrane Wojskowe Centrum Rekrutacji.

Szczegóły dotyczące programu znajdują się na stronie: https://wcrolsztyn.wp.mil.pl/pl/articles/6-aktualnosci/stypendia-dla-studentow/

Lub bezpośrednio u Szefa Sekcji Promocji – ppor. Dominiki Żuchowskiej, tel. 261 322 643