Sytuacja w Ukrainie

KOLEŻANKI, KOLEDZY! Lekarze i pracownicy medyczni, DRODZY STUDENCI

w związku z wydarzeniami w Ukrainie APELUJEMY O ODDAWANIE KRWI, która będzie niezbędna do zapewnienia pomocy ofiarom działań zbrojnych na terenie tego kraju (w załączeniu Apel Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie oddawania krwi).

Aktualnie trwa ogólnopolska zbiórka na pomoc Ukrainie
https://www.siepomaga.pl/ukraina

Ponadto „FUNDACJA LEKARZE LEKARZOM” NACZELNEJ IZBY LEKRASKIEJ, która na początku epidemii przekazywała lekarzom i lekarzom dentystom środki ochrony indywidualnej, będzie organizowała zakup i transport środków opatrunkowych do Ukrainy. Wkrótce przekażemy szczegóły, dotyczące sposobu wsparcia tej akcji pomocowej.

O KOLEJNYCH MOŻLIWOŚCIACH POMOCY OBYWATELOM UKRAINY BĘDZIEMY INFORMOWAĆ NA BIEŻĄCO.

Ponadto w załączeniu przesyłam Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej i Konwentu Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich w sprawie sytuacji w Ukrainie.

Jednocześnie przestrzegamy przed dokonywaniem przelewów na niesprawdzone organizacje.

LEK. DENT. ANNA LELLA
PREZES ORL WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ