VIII Ogólnopolska Konferencja PAD "Psychika a Dietetyka" - start rejestracji dla Uczestników Aktywnych!

Drodzy Państwo,

pragniemy poinformować o rozpoczęciu czynnej rejestracji i zaprosić do zgłoszenia wyników swoich badań lub prac przeglądowych podczas VIII Ogólnopolskiej Konferencji PAD „Psychika a Dietetyka”, która to odbędzie się online w dniach 20-21 kwietnia 2024 roku.

Jeśli prowadzisz ciekawe badania i chcesz pochwalić się wynikami – nie ma na co czekać! Jednym z kluczowych warunków formalnych jest zgłaszanie prac opartych wyłącznie o dowody naukowe (ang. evidence-based medicine, EBM). Zgłaszane tematy mogą traktować o związku żywienia z funkcjonowaniem OUN, wpływie diety na stan psychiczny, a także mogą dotyczyć szeroko pojętej psychodietetyki, neurodietetyki, psychoterapii, psychologii jedzenia oraz komunikacji z pacjentem.

Zgłoszenia, w formie abstraktu wystąpienia/opisu badań, można nadsyłać do 15 lutego 2024 roku włącznie na adres: kontakt@eletive.pl. W załączeniu przesyłamy szczegółowe wytyczne dot. zgłaszania prac (plik PDF).

Wyniki zostaną ogłoszone 1 marca 2024 roku (decyzje zostaną przesłane na Państwa adresy mailowe).

Dodatkowo informujemy, że rejestracja bierna rozpocznie się już pod koniec stycznia 2024 roku!

Z dietetycznymi pozdrowieniami
Komitet Organizacyjny Konferencji PAD ”Psychika a Dietetyka"