Wynalazek dr Pawła Jastrzębskiego

Z dumą prezentujemy najnowsze wynalazki naszego pracownika, dr Pawła Jastrzębskiego z Katedry Ratownictwa Medycznego.

Śpiwór do utrzymania optymalnej temperatury, podczas wykonywania czynności medycznych, ratowniczych u ludzi i zwierząt.

Wychłodzenie i hipotermia, stanowią poważny problem u poszkodowanych w stanie wstrząsu, powodując zaburzenia w układzie krzepnięcia i stając się jednymi z czynników szybko doprowadzających do pogorszenia ogólnego stanu zdrowia i śmierci. Izolacja termiczna i możliwość kontroli temperatury podczas wykonywania zabiegów u ludzi i zwierząt, jest istotnym problemem.
Śpiwór jest znamienny tym, że będzie pompowany dwoma zaworami z opcją elektrycznej maty grzewczej – służy do utrzymywania stałej, optymalnej temperatury również podczas prowadzenia zabiegów medycznych u ludzi i zwierząt. Konstrukcja śpiwora pozwala na szybkie i stabilne mocowanie do wszelkich urządzeń służących do ewakuacji i transportu poszkodowanych ludzi i zwierząt, takich jak: deski ortopedyczne, nosze oraz stoły zabiegowe. Urządzenie z wbudowanym w śpiworze czujnikiem temperatury wnętrza, termostatem i regulatorem opcjonalnej maty grzewczej. Rozwiązanie to pozwala na ustawienie i utrzymywanie zadanej przez operatora temperatury. Element grzewczy jest osłonięty miękkim, elastycznym tworzywem sztucznym gwarantującym bezpieczeństwo stosowania. Eliminuje ryzyko bezpośredniego kontaktu tkanki z przewodami grzewczymi, tym samym zapobiega oparzeniom i ranom. Tworzywa sztuczne, z których wykonany jest śpiwór oraz jego opcjonalne części grzewcze umożliwiają wykonanie dekontaminacji chemicznej, co pozwala na ponowne użycie.

śpiwór

śpiwór zwierzęcy

Szczegółowy opis prodkuktów, zdjęcia poglądowe a także informacje o patentach, dostępne są poniżej, w załącznikach.