Zapraszamy do publikowania

Tom 10 Nr 3(39) (2020)

Kwartalnik „OncoReview” to recenzowane czasopismo naukowe publikujące prace z zakresu kardioonkologii, onkologii, kardiologicznych aspektów onkologii i hematologii. Magazyn znajduje się na liście czasopism punktowanych polskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Za publikację artykułu na jego łamach autor otrzymuje 20 punktów. Zachęcamy do zgłaszania: prac oryginalnych, artykułów przeglądowych, opisów przypadków, krótkich komunikatów, listów badawczych, hipotez, raportów konferencyjnych i listów do redakcji. Gwarantujemy szybką publikację

Redaktorem naczelnym czasopisma jest dr hab. n. med. Radosław Grabysa (pracownik Katedry Pulmonologii SZP CM UWM)