Zaproszenie do złożenia wniosku na staż dla pracowników UWM

Szanowni Państwo,

W związku z prowadzeniem przez Centrum Innowacji i Transferu Technologii regularnych naborów (1-7 dzień każdego miesiąca) na staże zagraniczne i krajowe naukowe (90-dniowe) i naukowo-dydaktyczne (21-dniowe) oraz krajowe praktyczne (21-dniowe), poniżej umieszczamy link do dokumentacji stażowej:
https://zpr.uwm.edu.pl/group/programy-stazowe/rekrutacja/dokumentacja-stazowa

W PROJEKTU MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE NA POKRYCIE KOSZTÓW WYŻYWIENIA I ZAKWATEROWANIA W CZASIE POBYTU NA STAŻU, KOSZTÓW PODRÓŻY, KOMUNIKACJI I UBEZPIECZENIA.

Staże skierowane są do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub aktu mianowania w UWM na stanowisku badawczo-dydaktycznym, dydaktycznym lub badawczym.

Celem staży jest PODNIESIENIE KOMPETENCJI DYDAKTYCZNYCH w zakresie: umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych, prowadzenia dydaktyki w języku obcym, zarządzania informacją, umiejętności prezentacyjnych.

Dodatkowymi efektami są również: podniesienie i nabycie kompetencji w zakresie organizowania i realizowania badań naukowych, poznania nowych metod prowadzenia badań naukowych oraz przeniesienie tzw. dobrych praktyk z zagranicy, podniesienie jakości promowanych prac dyplomowych poprzez rozszerzenie zakresów tematycznych, identyfikacja nowych obszarów badawczych, wzrost jakości publikacji oraz  wzbogacenie procesu kształcenia o wiedzę praktyczną.  

Biorąc pod uwagę sytuacji epidemiczną oraz fakt, że personel medyczny należy do grupy, która została zaszczepiona przeciwko Covid-19 w pierwszej kolejności, szczególnie zachęcamy do złożenia wniosku na zagraniczny staż naukowy lub naukowo-dydaktyczny.

Po zapoznaniu się z regulaminem, w celu skonsultowania wątpliwości, zachęcamy do kontaktu z Centrum Innowacji i Transferu Technologii (tel. 89 524 52 55).