Katedra Chirurgii - main photo

Katedra Chirurgii została utworzona w czerwcu 2008 roku na bazie Oddziału Chirurgii Ogólnej ZOZ MSW z WMCO w Olsztynie. Katedrę tworzyła i jest jej kierownikiem dr hab. n. med. Jadwiga Snarska, prof. UWM. W skład  Katedry Chirurgii wchodzą: Klinika Chirurgii Ogólnej Szpitala ZOZ MSW z WMCO w Olsztynie, Oddział  Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Szpitala Wojewódzkiego, Oddział Kliniczny Chirurgii Dziecięcej Szpitala Dziecięcego w Olsztynie.

Nasza jednostka to nie tylko baza diagnostyczno-lecznicza, ale i naukowo-dydaktyczna z zakresu chirurgii ogólnej, endokrynologicznej i gastroenterologicznej. Nowoczesna diagnostyka obrazowa i endoskopowa pozwala zdiagnozować choroby chirurgiczne z uwzględnieniem nowotworów już we wczesnym okresie. Ocena wykonywanych usług medycznych jest na wysokim poziomie zgodnie z obowiązującymi standardami, o czym świadczą certyfikaty ISO i oceny Komisji Akredytacyjnej. Nasi pracownicy biorą czynny udział w zjazdach i szkoleniach podnosząc swoje kwalifikacje oraz prowadzą badania naukowe, które stanowią przyszłość chirurgii.