Historia

Katedra Chirurgii została utworzona w czerwcu 2008 roku na bazie Oddziału Chirurgii Ogólnej ZOZ MSW z WMCO w Olsztynie. Katedrę tworzyła i jest jej kierownikiem          dr hab. n. med. Jadwiga Snarska , prof. UWM. W skład  Katedry Chirurgii wchodzą : Klinika Chirurgii Ogólnej Szpitala ZOZ MSW z WMCO w Olsztynie , Oddział  Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Szpitala Wojewódzkiego, Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej Szpitala Uniwersyteckiego, Oddział Kliniczny Chirurgii Dziecięcej Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. Nasza jednostka to  nie tylko baza  diagnostyczno-lecznicza, ale i naukowo- dydaktyczna z zakresu chirurgii ogólnej , endokrynologicznej i gastroenterologicznej. Nowoczesna diagnostyka obrazowa i endoskopowa pozwala zdiagnozować choroby chirurgiczne z uwzględnieniem nowotworów już we wczesnym okresie. Ocena wykonywanych usług medycznych jest na wysokim poziomie zgodnie z obowiązującymi standardami , o czym świadczą certyfikaty ISO i oceny Komisji Akredytacyjnej. Nasi pracownicy biorą czynny udział w zjazdach i szkoleniach podnosząc swoje kwalifikacje oraz  prowadzą badania naukowe , które stanowią przyszłość chirurgii.

 

NAJWIĘKSZE OSIĄGNIĘCIA JEDNOSTKI

     Katedra Chirurgii prowadzi kursy i szkolenia podyplomowe z chirurgii laparoskopowej i wprowadzania nowych technik operacyjnych ( SILS, NOTS w trakcie badań doświadczalnych). Stosowanie nowoczesnych narzędzi w chirurgii.

     Kadra Katedry Chirurgii Ogólnej bierze czynny udział w zjazdach naukowych i szkoleniowych zarówno ogólnopolskich, jak i międzynarodowych. Organizacja Zjazdów o zasięgu międzynarodowym.

2009 - Ogólnopolska Konferencja Sekcji Zakażeń Towarzystwa Chirurgów Polskich i Polskiego Towarzystwa Zakażeń

2010 - Ogólnopolska Konferencja z udziałem gości zagranicznych Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Ratunkowego - Ryn 15-17 kwietnia 2010 r.

2012 - Ogólnopolska Konferencja Naukowo- Szkoleniowa Sekcji Chirurgii Endokrynologicznej Towarzystwa Chirurgów Polskich i Polskiego Klubu Chirurgii Endokrynologicznej Ryn 31 maj-2 czerwiec 2012 r.

Organizacja III Warsztatów Wideochirurgii Dziecięcej w Olsztynie w dniach
11-14.03.2009 r.

Organizacja Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Oddz. Gdańskiego PTChDz pt.: „Leczenie trudno gojących się, przewlekłych i złożonych ran” Tomaszkowo 23-24.10.2009 r.

Organizacja IV Warsztatów Wideochirurgii Dziecięcej w Olsztynie w dniach 22-24.04.2010 r.

Organizacja Konferencji Interdyscyplinarnej Neurotraumatologii Dziecięcej „Urazy czaszkowo-mózgowe u dzieci” Ryn 21-23.10.2010 r.

Organizacja V Warsztatów Wideochirurgii Dziecięcej w Olsztynie w dniach 26-27.05.2011 r.

Organizacja VI Warsztatów Wideochirurgii Dziecięcej w Olsztynie w dniach 16-18.05.2012 r.

Organizacja Warsztatów Wideochirurgii Dziecięcej Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych w Olsztynie w dniach 14-15.11.2012 r.

Organizacja Warsztatów pobierania nerek do przeszczepów od żywych dawców w wideoasyście w Olsztynie w dniach 15-16.11.2012 r.

Praga 2009 – nagroda za prezentowaną prace na Central European Congress of Surgery

Udział w wykładach Uniwersytetu Nowoczesnego Obywatela.

Udział w wykładach Uniwersytetu trzeciego wieku.

2010 r. Katowice – Pierwsza nagroda prezentowanej pracy Central European Congress of Surgery, 3-nd International Pancratic Days

Ocena grantów naukowych KBN

Udział w pracach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Organizacja Ośrodka Transplantologii w Olsztynie.

Udział w Krajowym Rejestrze operacji tarczyc.

Organizacja Konferencji interdyscyplinarnej „Wodogłowie wieku dziecięcego: wrodzone. powylewowe, pozapalne.” Ostróda 23-25.05.2013