Plany i Harmonogramy Zajęć

Semestr letni 2020/2021 [aktualizacja 17.02.2021]

 Decyzją Prorektora UWM w Olsztynie dr hab. Pawła Wysockiego ( w związku z  decyzją Rządu RP o objęciu miasta Olsztyn "strefą czerwoną" podczas trwającej pandemii ) od dn. 17.10.20r. zajęcia dydaktyczne przewidziane programem studiów do  odwołania obostrzeń przewidzianych dla "strefy czerwonej" realizowane są w trybie zdalnym z wyłączeniem zajęć praktycznych w tym zajęć zaplanowanych do realizacji w CSM.  Oznacza to, że zajęcia  odbywać się będą zgodnie z aktualnym rozkładem zajęć.

Przypominam ,że zgodnie z zarządzeniem Rektora UWM w Olsztynie nr.82/2020  do realizacji zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym, rekomenduje się następujące narzędzia zdalnego nauczania:

  1. Microsoft Teams w pakiecie Office365
  2. platforma e-learningowa Moodle,
  3. platforma edukacyjna LMS ILJAS,
  4. Google Meet.

Dopuszcza się inne narzędzia pod warunkiem, że zapewniają odpowiednią jakość prowadzonych zajęć oraz nie powodują ponoszenia kosztów przez uczelnię i studentów.  

Prowadzący zajęcia mają obowiązek niezwłocznego poinformowania uczestników danej grupy zajęciowej o wybranym trybie realizacji zajęć dydaktycznych i konsultacji, a w przypadku stosowania trybu zdalnego, poinformowania o narzędziu zdalnego nauczania za pośrednictwem korespondencji mailowej z wykorzystaniem systemu USOS-web, lub ogłoszeń na stronie internetowej Szkoły.